boom

Gezondheidinformatie

Dieet en gezondheidsinformatie

Er is redelijk veel onderzoek naar ayahuasca gedaan, en naar de effecten op lichaam en geest. Ayahuasca is geen schadelijk middel, maar het is wel belangrijk om te weten waar je aan begint.
Zo moet je jezelf goed inlezen vooraf, je aan het dieet houden, en de ervaring in gaan onder professionele begeleiding. Zo minimaliseer je alle risico’s.

Het is erg belangrijk om voor het ritueel goed op je voeding te letten. Op internet staan veel verschillende verhalen over wat wel en niet schadelijk voor je is. Neem bij twijfel altijd eerst contact op met ons en/of met een dokter, om je persoonlijke situatie door te nemen. De werkzame stof DMT is op geen enkele wijze schadelijk, maar de MAO-remmer met welke deze gecombineerd wordt, kan in combinatie met andere middelen gevaarlijk reageren. Dit gaat vooral om tyraminehoudende voeding en bepaalde medicatie. Overige zaken raden wij aan om optimaal voorbereid het proces in te gaan, maar zijn niet levensbedreigend.

Lees het onderstaande goed door voor je deelneemt aan een ayahuasca ceremonie.

Voor een goede voorbereiding op het healing ritueel wordt geadviseerd om tot uiterlijk 4 uur voorafgaande aan het healing werk licht te eten met weinig of geen vet. Om de lichaamsenergie te bewaren wordt seksuele onthouding geadviseerd drie dagen voor het ritueel.

Voeding

1 week voor de sessie kan je het beste de volgende voeding vermijden;

(deze voedingsmiddelen bevatten tyramine en geven daardoor een risico op grote bloeddrukstijgingen of hoofdpijn)

  • Alcohol, maar ook alcoholvrij bier (i.v.m. biergist)
  • Gist in vitaminesupplementen, Marmite, Tartex.
  • Oude kaas, smeerkaas, smeltkaas, diverse soorten als Brie, Camembert, Emmentaler, Cheddar, Mozzarella, Parmezaanse kaas, Gorgonzola, etc. (jonge kaas op de boterham mag wel).
  • Yoghurt, zure room
  • Kippenlever, salami, cervelaatworst, lever, gedroogde vis, kaviaar, andere vlees, vis of wildsoorten. (met name als het niet vers is) sojasaus, sojapasta, tempeh (tahoe mag wèl).
  • Avocado’s, bananen, rozijnen, zuurkool
  • Vermijd koffie en cafeïne houdende dranken
  • Pijnstillers

 

Contra-indicaties voor het gebruik van Ayahuasca:

Het gebruik van Ayahuasca laat zich niet combineren met divers medicijngebruik. Medicijnen als antidepressiva, bètablokkers en bloeddrukverlagers leveren een contra-indicatie, omdat Ayahuasca een MAO-remmer bevat, dat niet samengaat met genoemde medicijnen. Bij twijfel vragen we je altijd contact op te nemen met de behandelende arts.

 

Psychiatrische indicaties als borderline, schizofrenie en (aanleg voor) psychose zijn ook contra-indicaties. Wie onder behandeling (niet op eigen initiatief) van een psycholoog of psychiater is, dient eerst met de behandelaar te overleggen en een schriftelijk advies te overleggen, mocht men aan een Ayahuasca ceremonie deel willen nemen.

 

Medische indicaties als hartklachten en hoge bloeddruk vormen een contra-indicatie voor gebruik van Ayahuasca.

Zwangerschap en het geven van borstvoeding is eveneens een contra-indicatie voor het gebruik van Ayahuasca.

 

Medicijnen

Ayahuasca bevat enzym remmende stoffen, z.g. MAO-remmers. Er zijn diverse ongunstige interacties bekend wanneer zowel de MAO-remmers in Ayahuasca en bepaalde medicijnen gecombineerd worden.
“Verboden” medicijnen zijn:
Alle sympathicomimetica (o.a. amfetamine, cocaïne, methylfenidaat, efedrine, metaraminol, bepaalde astmamiddelen).
Bepaalde medicamenten tegen hoest, verkoudheid en hooikoorts die zonder recept te verkrijgen zijn zoals: Otrivin en dextromethorfan bevattende middelen (Dampo, VapoTab “Vicks”, Darolan e.a.).
Middelen tegen overgewicht zoals Ponderal (Parnate, Nardil, Aurorix).
Vele (serotonerge) antidepressiva en andere middelen die bij psychiatrische stoornissen gegeven worden zoals: Prozac, Zoloft, Trazolan, Seroxat, Effexor, maar ook Sint Janskruid, lithium, alprazolam (Xanax), buspirone (Buspar), L-tryptofaan (kan ook in reformmiddelen zitten), L-DOPA en Tegretol.
Bepaalde anti-astma-medicatie zoals: Berotec, Bricanyl, Ventolin, Salbutamol, Terbutaline, Pulmadil, Serevent.
Middelen tegen hoge bloeddruk: (ß-blokkers, methyldopa, thiazide diuretica, calcium antagonisten en ace-remmers).
Pethidine en gerelateerde narcotische analgetica (aspirine of paracetamol als pijnstiller is veilig).
Antibiotica
Prozac mag je niet meer gebruikt hebben tenminste 2 weken voorafgaande aan het ritueel.
Voorzichtigheid is ook geboden bij: Antihistaminica (in anti-allergie middeltjes), disulfiram, propanolol, hydralazine, carbamazepine.
Deze lijst is niet compleet; bij gebruik van medicijnen dient altijd bij de apotheek gecontroleerd te worden of deze te combineren zijn met MAO-remmers.
Een goed advies in het omgaan met artsen die medicijnen voorschrijven is tegen de arts (inclusief de tandarts!) te zeggen dat men Ayahuasca, dus MAO-remmers gebruikt.

Lichamelijke Ziekten

Ziekten die een risico zouden kunnen vormen:
Ernstige nierziekten
Onstabiele diabetes mellitus
Epilepsie en ernstige neurologische aandoeningen
Vaatziekten (angina pectoris, hersenbloedingen of beroertes)
Feitelijk of verwacht feochromocytoom
Te snelwerkende schildklier (hyperthyreoïdie)
Bekende leveraandoeningen
Afwijkende bloedcellen (bloeddyscrasie)

Geestelijke ziekten

Bij bepaalde ernstige instabiele geestelijke aandoeningen als schizofrenie, psychose en borderline symptomen wordt het gebruik van Ayahuasca afgeraden.

Entheogenen en/of andere al dan niet legale drugs

Vermijdt het gebruik van andere entheogene middelen en/of al dan niet legale drugs als:
XTC, 2CB, Mescaline, Herbal Ectacy en dergelijke, tenminste drie dagen voor en drie dagen na het healing ritueel.

Verslavingsproblematiek

Ayahuasca wordt beschouwd als een van de mogelijke hulpmiddelen in de genezing van verslavingsproblemen.
Wel is het van belang dat de gebruikte middelen als heroïne, methadon en cocaïne, niet gelijktijdig gecombineerd worden met het gebruik van Ayahuasca.
In het geval van medicijnverslaving dient men rekening te houden dat het nog geruime tijd kan duren voordat het lichaam de ingenomen stoffen heeft afgebroken.
Vul daarom altijd de duur van gebruik en de laatste inname in op de vragenlijst.