maxresdefault

Tarieven en Data


AYAHUASCA CEREMONIES

Groeps-sessie                 € 175,-pp        i.c.m. ademsessie € 250,-pp 

Privé-sessie                    € 250,-             i.c.m. ademsessie € 310,-

Privé sessie voor 2 of 3 personen € 200,-pp        i.c.m. ademsessie € 275,-pp

Tweedaagse retraite    € 350,- incl twee Ayahuasca ceremonies,  één overnachting en maaltijden/dranken

Twee zaterdagen per maand wordt er een groepsceremonie georganiseerd, ieder kwartaal wordt er een tweedaags retraite georganiseerd.

De groepen bestaan uit max 5 à 6 personen.

Wil je liever een privé ceremonie of een privé sessie met 2 of 3 personen, bijv. met je partner of vriend en/of vriendin, of voor  privé groepen tot max. 6 personen, dan kan dat natuurlijk ook. Stuur een bericht via de contactpagina voor evt. beschikbaarheid.

Bij de ééndaagse ceremonies zit geen overnachting  bij de tweedaagse retraite zit er één overnachting.

Verder is het raadzaam om rekening te houden met je vervoer. Wellicht dat het prettiger is wanneer je wordt opgehaald of dat je met het openbaar vervoer komt.

Houdt er rekening mee dat je de dag erna vrij neemt. Dit om je proces te bevorderen en om jezelf de kans te geven om de ervaring een plek te geven.

Voor data neem contact op via de contactpagina of bel!

ADEMSESSIES

Privé ademsessie      € 85,- pp

Privé ademsessie i.c.m. Ayahuasca groepsceremonie € 250,- all in.

De dag voor de Ayahuasca groepsceremonie krijg je een privé ademsessie, dit kan in overleg ook een aantal dagen voor de Ayahuasca ceremonie (of evt. op de ceremoniedag zelf). Een ademsessie duurt in totaal ongeveer anderhalf uur, daarna kun je gewoon naar huis rijden. De all in prijs geldt voor de ademsessie en de Ayahuasca groepsceremonie incl. drinken en een lichte maaltijd na de Ayahuasca ceremonie.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Ceremonies
   1. Informatie verstrekking
    Ayahuasca Zuid-Limburg verplicht zich tot het geven van de noodzakelijke informatie voor het veilig deelnemen aan de ceremonies.
    Sommige medische en/of psychische aandoeningen en het gebruik van sommige medicijnen combineren niet met Ayahuasca. Daarom verplicht de deelnemer zich alle informatie te verstrekken die van belang mag worden geacht.
    Bij niet tijdige aanlevering van de gevraagde informatie vervalt het recht op deelname.
   1. Verantwoordelijkheid
    Deelname aan de ceremonie geschiedt op eigen initiatief en voor eigen risico.
    Ayahuasca Zuid-Limburg accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor situaties die een gevolg zijn van onjuiste en/of onvolledige informatie die door de deelnemer verstrekt is.
 • Betalingsvoorwaarden
   1. De deelnemer verplicht zich bij inschrijving tot betaling van het totale bedrag zoals voor de betreffende activiteit vermeld op onze website.
   2. Alle betalingen dienen 2 weken voor de datum van de activiteit voldaan te zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeen gekomen. Bij niet tijdige betaling kan het recht op deelname vervallen.
   3. Bij niet tijdige betaling dient onmiddellijk na de betalingsherinnering van Ayahuasca Zuid-Limburg het totale bedrag alsnog te worden voldaan. In dringende gevallen kan hierover overlegt worden met Ayahuasca Zuid-Limburg.
   4. Zonder betaling vervalt het recht op deelname aan de activiteit.
 • Prijswijzigingen

Eventuele prijswijzigingen zullen geen invloed hebben op de overeengekomen prijs van de activiteit waarvoor men zich reeds heeft aangemeld.

 • Annuleringsvoorwaarden

Mocht je je reservering moeten afzeggen of verzetten, neem dan contact op met ayahuascazuidlimburg@gmail.com. Bij annulering kunnen kosten in rekening gebracht worden. In ernstige situaties kan hiervan afgeweken worden, zulks ter beoordeling door Ayahuasca Zuid-Limburg.
In andere gevallen geldt het volgende:

a. Annulering is kosteloos mogelijk tot 1 maand voor de datum van de activiteit.
b. Bij annulering korter dan 1 maand voor de activiteit wordt 50% van het betaalde bedrag in rekening gebracht of in mindering gebracht op het te restitueren bedrag, tenzij direct voor een andere datum wordt ingeschreven.
c. Bij annulering korter dan 2 weken voorafgaand aan de activiteit of het niet verschijnen op de dag zelf is geen restitutie mogelijk.
d. Als door onvoorziene omstandigheden een activiteit moet worden geannuleerd door Ayahuasca Zuid-Limburg, aanvaardt Ayahuasca Zuid-Limburg geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit deze annulering. U kunt dan een andere dag naar keuze inplannen of u krijgt het betaalde bedrag gerestitueerd.

 • Vertrouwelijkheid

Door deelnemers verstrekte informatie wordt door de Ayahuasca Zuid-Limburg en haar medewerkers vertrouwelijk behandeld. Ayahuasca Zuid-Limburg conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.